Home / Beheer

Beheer

Naast een (eenmalige) check op de verschillende aspecten van uw energiehuishouding, verzorgt B-to-Energy ook het continue beheer van uw energiehuishouding en administratie.

Onderdelen van deze dienst zijn onder andere:

  • het uitvoeren van mutaties in uw aansluitbestand (aan- en afmelden/ leegstandsbeheer);
  • het actualiseren en controleren van uw lopende contractafspraken;
  • periodieke factuurcontrole (levering, netwerk, meetdiensten, doorlevering, teruglevering);

B-to-Energy onderhoud hiervoor nauwe contacten met de administratieve afdelingen van de diverse partijen, regelt noodzakelijke wijzigen en stemt haar bevindingen frequent af met u als opdrachtgever.

Top