Home / Europees aanbesteden

Europees aanbesteden

Europees aanbesteden: een onderwerp, waar u vanwege de vele eisen, complexiteit en de administratieve rompslomp niet te lang bij stil wilt staan. Voeg daaraan toe de aanbesteding van een ‘low interest
commodity’ als energie, dan kunnen wij ons voorstellen dat uw gedachten al snel afdwalen naar een tropische vakantie om zelf weer
energie op te doen.

B-to-Energy, het energie-adviesbureau met ruime ervaring in het (collectief) aanbesteden van energie op nationaal en Europees niveau, heeft vanuit haar ‘total care’ gedachte een gefaseerde aanpak
ontwikkeld voor de aanbesteding van energie in de sectoren Overheid, Semioverheid en Publiekrechtelijke instellingen. Graag nemen wij u in deze productbrochure mee in deze ontzorgingsaanpak. En die begint natuurlijk bij de vraag, of Nationaal of Europees aanbesteden nu echt nodig is…

Top