Home / Optimalisatie

Optimalisatie

Dagelijks ondervindt B-to-Energy aan den lijve, dat er veel mis is met de wijze waarop zakelijke verbruikers geregistreerd staan in de systemen van de verschillende schakels in de energiesector.

Dit is, zoals u wel kunt raden, vaak in uw nadeel en stuwt uw energierekening onnodig op of u laat hierdoor geld liggen.

B-to-Energy voert voor u graag (periodiek) een check uit op alle relevante parameters van uw energiehuishouden en zal vanuit de bevindingen deze waar nodig ook (laten) bijstellen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een check op de lopende energiecontracten, de laatst ontvangen facturen en de meetdata van het afgelopen jaar, waarbij specifiek gekeken wordt naar zaken als:

  • de gehanteerde tarieven/ vastrecht bedragen vs. lopende contractafspraken;
  • de betaalde energiebelasting/ WOZ clustering/ toegepaste heffingskorting etc.
  • de capaciteit van de aansluiting vs. de hoogst gemeten piek van het afgelopen jaar;

Onze ervaring leert, dat van de relevante parameters die bedrijven door ons laten controleren, zeker 10% niet correct in de systemen is opgenomen. Bijstelling levert dan vaak direct een significant voordeel op in de tot dan toe betaalde energiekosten!

Top